Anlita ett tryckeri för hög kvalitet på dina broschyrer

När vi talar om litteratur syftar vi ofta på romaner eller facklitteratur, men faktum är att litteratur innebär allt från webbtexter till broschyrer på ett företag, och det finns skribenter som arbetar speciellt med textmaterial till företag. För att en företagsbroschyr ska spegla företaget och kännas seriös är det en god idé att anlita ett professionellt tryckeri. Printer är ett Stockholmsbaserat tryckeri som bland annat erbjuder papperstryck, vilket innebär broschyrer eller flyers till ditt företag. Printer kan erbjuda professionella broschyrer med en fångande text som hjälper företaget att bygga relationer till sina kunder. Nuförtiden finns mycket information digitalt på företags hemsidor, men de allra flesta företag ger fortfarande ut tryckt material eftersom det känns mer personligt för kunden och i vissa fall är tillgängligare än digital information.

Copywriter – om skrivande för företag

Företag kan välja att anlita en copywriter för att skriva trycksaker. Copywritern kan anlitas för att skriva en broschyr eller en slagkraftig rubrik till ett reklaminslag eller en flyer. Copywriters samarbetar med art directors som är ansvariga för den visuella delen av broschyren, som bild och layout. Stora företag har ofta en egen reklamavdelning med anställda copywriters och art directors, medan mindre företag anlitar frilansare eftersom de då inte behöver anställa mer personal. Allt beror på företagets storlek och budget.

Många professionella copywriters vittnar om att yrket förändras i takt med att mer information skapas som video eller genereras av AI. Vissa tror då att både det skrivna och tryckta materialet är på väg bort, men snygga välskrivna pappersbroschyrer kommer alltid att ha en plats i samhället.

Rekommenderade artiklar