Den äldsta litteraturen

Den allra äldsta litteratur vi känner till är berättelser som förts vidare genom muntlig tradition. En hel del tyder på att litteraturen är lika gamma

Läs mer »

Tryckkonsten

En av de uppfinningar som påverkat litteraturen allra mest är boktryckarkonsten. Genom möjligheten att trycka böcker har skrifter gått att sprida till

Läs mer »

Kontakta oss