Svensk litteratur i tryck

Det största stora verket som gavs ut och trycktes på svenska var Gustav Vasas Bibel, som också var den första svenska bibelöversättningen. Den kom 1541 (Nya testamentet redan 1526) och både boken och språket som fanns i den spreds snabbt.

Renässanslitteratur

Svensk renässanslitteratur kom på 1600-talet, och bland annat var det då den allra första romanen på svenska kom. Det var en bok som hette Stratonice och var skriven av Urban Hiärne. Att litteratur började skapas på svenska blev en form av politisk kraft, som även den svenska facklitteraturen blev en del av. Den svenska identiteten kunde stärkas genom detta kulturella genombrott.

Tryckfrihetsförordningen

1766 kom den första svenska tryckfrihetsförordningen, som gjorde det möjligt att debattera mer fritt inom politiken. Litteraturen fortsatte att utvecklas och kunde ha mer utrymme till det tack vare den nya tryckfriheten. En av de största författarna på 1700-talet var Carl von Linné som inte bara skrev framstående vetenskapliga verk, till exempel med ambitionen att klassificera hela naturen. Han var professor i Uppsala och det går att läsa mer om honom på Uppsala Universitets hemsida, men mest betydelsefullt för litteraturen var hans reseskildringar som var en mer litterär prosa.

Svenska Akademien

På 1700-talet skapades även Svenska Akademien, som haft stort inflytande på svensk skönlitterär litteratur ända sen dess.

Rekommenderade artiklar