Den äldsta svenska litteraturen

Den svenska litteraturen började egentligen redan med runstenarna, kanske ännu tidigare än så om man räknar in litteratur med muntlig tradering. Runstenarnas text är inte alltid särskilt litterär utan ofta kortfattad. Det finns undantag, Rökstenen är ett exempel som har en längre text och det verkar som att syftet är att en viss del av den nordiska mytologin ska bevaras.

Texter på svenska

Medan runstenarna författades på fornnordiska och med runor dröjde det ett tag innan vi fick svenska texter. De äldsta som finns är landskapslagar som nedtecknades i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. Spontant kanske det låter konstigt att betrakta landskapslagar som litteratur, lagtexter idag ses ju inte som det. Men landskapslagarna är skrivna på ett annat sätt, där lagarna förklaras och gestaltas genom berättelser hämtade från ett medeltida liv, ibland på ett humoristiskt sätt. Annan litteratur som bevarats från medeltiden är de medeltida balladerna, som fortfarande lever kvar i folkmusiken.

Religiösa texter

De flesta andra texter från medeltiden är de religiösa. Det var fortfarande få som kunde läsa och skriva och skapandet av böcker var dyrt. De religiösa texterna skrevs dessutom för det mesta på latin, även om undantag finns. Framför allt rör det sig då om översättningar.

Rekommenderade artiklar